Bigimage.cz - ShareX - Desktop Image Uploader

 

Stáhněte si ShareX zde a nainstalujte jej do svého počítače.

Instalace

Po stažení instalačního programu a dokončení instalace je nutné jej nakonfigurovat pro práci s Bigimage.cz. Máme dvě metody pro přidání bigimage.cz jako preferované hostingové služby do ShareXu. Kvůli tomuto rychlému průvodci půjdeme s tím nejsnadnějším.

 

    • Krok 1

- Spusťte ShareX

- V nabídce na levém postranním panelu klikněte na: Cíle -> Nastavení cíle -> Chevereto (číslo 6 shora) a do pole „Nahrát URL“ vložte následující adresu URL:

https://bigimage.cz/api/1/upload

- Do pole „Klíč API“ vložte toto:

e3d40dade64e8a9c44f7028ec3ac073a

 

    • Krok 2

- Chcete-li povolit náš vlastní uploader, vraťte se do první nabídky na levé straně a klikněte na: Destinace -> Image Uploader: Custom Image Uploader -> Chevereto

- Gratulujeme! Nyní jste do ShareX přidali Bigimage.cz! Další informace o tom, co ShareX umí, najdete zde