Pravidla pro upload

Snímky

Bigimage.cz je hostingová služba, což znamená, že jsme nástrojem pro uživatele k bezplatnému nahrávání a ukládání vlastních obrázků. Bigimage.cz by v žádném případě neměl být považován za hlavní službu zálohování.

Materiál, který obsahuje některou z následujících položek, není na BIGIMAGE.CZ povolen a bude odstraněn.

 • §01 Citlivé údaje (materiál zobrazující jakékoli citlivé nebo osobní údaje bez souhlasu majitele)
 • §02 Materiál ukazující nebezpečné nezákonné činnosti
 • §03 Obrázky dětí zobrazující jakýkoli druh nahoty nebo jiného urážlivého materiálu.
 • §04 Materiál chráněný autorskými právy
 • Materiál zakázaný ve vaší zemi

Duševní vlastnictví

Nahráním souboru nebo jiného obsahu nebo komentářem prohlašujete a zaručujete nám, že:

 1. tím neporušujete ani neporušujete práva nikoho jiného; a
 2. jste vytvořili soubor nebo jiný obsah, který nahráváte, nebo máte jinak dostatečná práva duševního vlastnictví k nahrání materiálu v souladu s těmito podmínkami. 
 3. Dobře rozumíte svému nastavení ochrany osobních údajů na tomto webu. Pokud nenastavíte soukromý profil, soukromá alba nebo jiná omezení, budou se vaše obrázky zobrazovat ve veřejné části našeho webu.

Použití Bigimage.cz

Stažením obrázku nebo kopírováním jiného obsahu generovaného uživateli (UGC) ze služby BIGIMAGE.CZ souhlasíte s tím, že si nepožadujete žádná práva k němu. Platí následující podmínky:

 • UGC můžete používat pro osobní, nekomerční účely.
 • UGC můžete použít k čemukoli, co podle zákona o autorských právech splňuje podmínky čestného použití, například k žurnalistice (zprávy, komentáře, kritika atd.), Ale uveďte prosím atribut („BIGIMAGE.CZ“ nebo „s laskavým svolením BIGIMAGE.CZ“) vedle místa, kde je zobrazen.
 • Nesmíte používat UGC pro nereparační komerční účely.
 • Vaše používání UGC je na vaše vlastní riziko. BIGIMAGE.CZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY BEZ PORUŠENÍ PRÁVA a vy odškodníte a budete držet BIGIMAGE.CZ neškodný za jakékoli nároky na porušení autorských práv vyplývající z vašeho používání UGC. (Viz naše obecná odmítnutí odpovědnosti níže.)

Zřeknutí se záruk, omezení opravných prostředků, odškodnění

I když se samozřejmě snažíme, aby byl BIGIMAGE.CZ co nejspolehlivější, služby BIGIMAGE.CZ jsou poskytovány TAK, JAK JSOU - VŠECHNY VČETNĚ PORUCHY. Vaše používání naší služby je zcela na vaše vlastní riziko. Nezaručujeme dostupnost naší služby v daném okamžiku ani spolehlivost naší služby, když je spuštěna. Nezaručujeme integritu ani trvalou dostupnost souborů na našich serverech. Zda provedeme zálohy, a pokud ano, zda vám bude obnova těchto záloh k dispozici, je na našem uvážení.

BIGIMAGE.CZ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ A PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VHODNOSTI A OBCHODOVATELNOSTI. BEZ ODPOVĚDI NA JINÉ UVEDENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH A NERESPEKTIVNÍ ČI BEZPLATNÉHO OBRAZU. NEVYKONÁVÁ NEBO NEPROVÁDÍ OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ NEVHODNÉHO NEBO ŠKODLIVÉHO OBSAHU ZE SVÉ STRÁNKY, BEZPLATNÉHO UPLOADU OBRAZU.

HOST nemá žádnou povinnost monitorovat. BIGIMAGE.CZ NEPROVÁDÍ ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST, VHODNOST NEBO BEZCHYBNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU, KTERÝ VZNIKÁ NA BIGIMAGE.CZ, KTERÝ NENÍ VYRÁBĚN BIGIMAGE.CZ, VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZEN, OBSAHEM UŽIVATELE, OBSAHEM INZERÁTU.

Vaším jediným řešením nápravy ztráty jakýchkoli služeb a / nebo jakýchkoli obrázků nebo jiných dat, která jste mohli uložit na BIGIMAGE.CZslužby HOST je přestat používat naši službu. 

BIGIMAGE.CZ NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ, SLUŽBY BIGIMAGE.CZ, JEJICHŽ ZPŮSOBUJÍ, ŽE HOSTY NEBEZPEČNÉ MUSÍTE ZNAMENAT MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ BIGIMAGE.CZ NEVYPLÁCÍ ŽÁDNÁ OPATŘENÍ. POUŽITÍ HOSTITELSKÝCH SLUŽEB MŮŽE BÝT PŘEDSTAVENO VÍCE NEŽ ZA ROK
ODŠKODNÍTE A ZADRŽETE BEZPLATNÝ OBRAZ. HOST A VŠECHNY JEJÍ OSOBY BEZ ZPŮSOBENÉ ZTRÁTY, ODPOVĚDNOSTI, POHLEDÁVEK, ŠKOD A VÝDAJŮ VČETNĚ ROZUMNÉHO POPLATKU ZA SPRÁVU, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PORUŠENÍ TĚCHTO PORUŠENÍ A JAKÉKOLI ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ V DŮSLEDKU VAŠEHO NAHRÁVÁNÍ SOUBORŮ, KOMENTÁŘŮ NEBO JINÉHO Z NAŠICH SERVERŮ.

Potřebujete další pomoc

Neváhejte nás kontaktovat přes kontaktní formulář.